Αποστολή Αποφασιστικής Υποστήριξης - Άλλες γλώσσες