Βασιλική Ακαδημία Μουσικής του Λονδίνου - Άλλες γλώσσες