Το μεταπτυχιακό δίπλωμα είναι ένας τίτλος σπουδών που αποδίδεται σε κάτοχο πτυχίου ύστερα από την παρακολούθηση ανάλογου κύκλου μαθημάτων. Η διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών διαφέρει σε κάθε χώρα ή/και πανεπιστήμιο ανάλογα με το εκπαιδευτικό καθεστώς της χώρας και την πολιτική που ακολουθεί ο εκάστοτε εκπαιδευτικός φορέας. Για παράδειγμα, στις Η.Π.Α., στην Ελλάδα και στην Ιαπωνία για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει ολοκληρώσει το πρώτο του πτυχίο, που έχει διάρκεια από ένα έως έξι χρόνια, και εν συνεχεία να παρακολουθήσει τα μεταπτυχιακά προγράμματα που διαρκούν, συνήθως, ένα έως δύο χρόνια. Σε άλλες χώρες όπως: Αγγλία, Σκωτία, Σουηδία και Ιρλανδία ο μεταπτυχιακός τίτλος απονέμεται στους φοιτητές με τη λήξη του τέταρτου έτους των προπτυχιακών τους σπουδών. Σε ορισμένες περιπτώσεις το αντικείμενο του πρώτου πτυχίου σπουδών πρέπει να είναι ίδιο με αυτόν του μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς πρόκειται για περαιτέρω εξειδίκευση στο αντικείμενο των προπτυχιακών σπουδών. Αυτό σημαίνει πως και κάποιος φοιτητής που εξειδικεύεται σε διδακτορικό επίπεδο θεωρείται πως κάνει το μεταπτυχιακό του.

Υπόδειγμα Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Πανεπιστημίου του εξωτερικού

Στην Ελλάδα θα πρέπει να κατέχει ήδη ένα πτυχίο όποιος ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να πάρει διδακτορικό θα πρέπει ήδη να κατέχει μεταπτυχιακό, με εξαίρεση κάποιες ειδικότητες όπως η ιατρική όπου το μεταπτυχιακό δεν είναι απαραίτητο. Τα περισσότερα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα είναι αυτοχρηματοδοτούμενα, δηλαδή δεν εμπίπτουν στην δημόσια δωρεάν παιδεία και οι φοιτητές καταβάλλουν δίδακτρα στο ίδρυμα.

Κριτήρια επιλογής

Επεξεργασία

Για την αποδοχή τους σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα, οι απόφοιτοι αξιολογούνται βάσει κάποιων κριτηρίων. Τα πιο συνηθισμένα είναι:

  • Ο βαθμός πτυχίου
  • Συστατικές επιστολές
  • Προσωπική συνέντευξη
  • Πρόσθετες γνώσεις και ικανότητες
  • Επαγγελματική εμπειρία
  • Εξωσχολικές δραστηριότητες και εθελοντική δράση

Παραπομπές

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία