Βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης - Άλλες γλώσσες