Βόρεια Οσσετική Αυτόνομη Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία - Άλλες γλώσσες