Δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής - Άλλες γλώσσες