Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο - Άλλες γλώσσες