Ιωάννης Ε΄ του Νάσσαου-Ντίλενμπουργκ - Άλλες γλώσσες