Καθολικός Πατριάρχης Απάντων των Αρμενίων - Άλλες γλώσσες