Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών - Άλλες γλώσσες