Μαρία δε λας Μερθέδες των Αστουριών - Άλλες γλώσσες