Ομοσπονδιακή Συνέλευση (Γερμανική Συνομοσπονδία) - Άλλες γλώσσες