Προεδρικές εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία 2019 - Άλλες γλώσσες