Πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας - Άλλες γλώσσες