Μια επίσημη κατοικία είναι η κατοικία στην οποία οι αρχηγοί κρατών, οι αρχηγοί κυβερνήσεων, κυβερνητικός ή άλλo ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος επισήμως διαμένει. Δύνανται ή δεν μπορεί να είναι η ίδια τοποθεσία όπου διεξάγουν τις εργασίες που σχετίζονται με τις λειτουργίες τους.

Ελλάδα Επεξεργασία

Σήμερα Επεξεργασία

Κατοικία Κάτοικος
Προεδρικό Μέγαρο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας
Μέγαρο Μαξίμου Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας

Παλαιότερα Επεξεργασία

Κατοικία Κάτοικος
Ανάκτορα Τατοΐου Ελληνική Βασιλική Οικογένεια

Φωτογραφικό Αρχείο Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία