Ρουσουδάν (κόρη του Γεωργίου Γ΄ της Γεωργίας) - Άλλες γλώσσες