Σημαία των Αμερικανικών Παρθένων Νήσων - Άλλες γλώσσες