Τάγμα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας - Άλλες γλώσσες