Χημικές οντότητες βιολογικού ενδιαφέροντος - Other languages