Εικοστή δεύτερη δυναστεία Φαραώ

Η 22η Δυναστεία της αρχαίας Αιγύπτου είναι γνωστή επίσης ως η Δυναστεία της Βούβαστης, αφού οι φαραώ αυτής κυβέρνησαν αρχικά από την πόλη της Βούβαστης. Η δυναστεία ιδρύθηκε από τον Σοσένκ Α΄.

Οι δυναστείες 21, 22, 23, 24 και 25 της αρχαίας Αιγύπτου συνήθως συνδυάζονται σε μία ομάδα με τον προσδιορισμό 3η Μεταβατική Περίοδος.

Οι ηγεμόνες της 22ης Δυναστείας

Επεξεργασία

Ο φαραώ της 22ης Δυναστείας είναι από τη λιβυκή φυλή των Μεσουές/Μα, με βερβερική καταγωγή από την Κυρηναΐκή. Εγκαταστάθηκαν στην Αίγυπτο από την εποχή της 20ής Δυναστείας. Ο Μανέθων αναφέρει ότι αυτή η Βερβερική δυναστεία προερχόταν από τη Βούβαστη, αλλά οι ηγέτες της σχεδόν σίγουρα κυβέρνησαν από την Τάνιδα, που ήταν η πρωτεύουσά τους και η πόλη όπου οι τάφοι τους έχουν βρεθεί σε ανασκαφές.

Άλλος φαραώ που ανήκει σε αυτή την ομάδα είναι ο Τουτκεπερρέ Σοσένκ. Η περίοδος εξουσίας του μέσα σε αυτή τη δυναστεία είναι προς το παρόν αβέβαιη, αν και τώρα θεωρείται ότι είχε κυβερνήσει την Αίγυπτο στις αρχές τού 9ου αι. π.Χ. για ένα σύντομο διάστημα, μεταξύ των Οσορκόν Α΄ και Τακελότ Α΄. Ο φαραώ αυτός μερικές φορές δεν προσμετράται ως μέλος της 22ης δυναστείας, καθώς εξουσίασε ένα μικρό μόνο μέρος της Κάτω Αιγύπτου μαζί με τον Τεφνακτέ στη Σαΐδα -του οποίου η εξουσία αναγνωριζόταν στη Μέμφιδα- και τον Ιουπούτ Β΄ στη Λεοντόπολη.

Στους γνωστούς ηγεμόνες της 22ης Δυναστείας περιλαμβάνονται:

Η 23η Δυναστεία

Επεξεργασία

Η αποκαλούμενη 23η δυναστεία των Φαραώ ήταν ένας πλάγιος κλάδος αυτής της δυναστείας, που είχε ίσως βάση την Άνω Αίγυπτο, αν και υπάρχει αρκετή αντιγνωμία για το θέμα αυτό. Όλοι οι βασιλείς της 23ης δυναστείας βασίλευσαν στη Μέση και Άνω Αίγυπτο, περιλαμβανομένης και της Όασης στη Δυτική Έρημο.