Η Ειρήνη του Καλλία είναι μια συνθήκη ειρήνης που συνομολογήθηκε περί το 449 π.Χ. μεταξύ της Δηλιακής Συμμαχίας (με ηγέτιδα την Αθήνα) και της Περσίας, τερματίζοντας τους Περσικούς Πολέμους. Πολλοί ιστορικοί ονομάζουν την ειρήνη Κιμώνειο, υποστηρίζοντας ότι κύριος συντελεστής της ήταν ο Κίμων με τις νίκες του εναντίον των Περσών. Ηταν το πρώτο σύμφωνο συμβιβασμού μεταξύ της Περσίας των Αχαιμενιδών και μιας ελληνικής πόλης.

Τις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη πραγματοποίησε ο Καλλίας, ένας Αθηναίος πολιτικός. Η Περσία είχε χάσει προοδευτικά έδαφος υπέρ των Ελλήνων, μετά το τέλος της εισβολής του Ξέρξη Α' το 479 π.Χ., και κατά το 450 π.Χ. ήταν έτοιμη για ειρήνη. Αλλά και η Αθήνα επιθυμούσε την ειρήνη, καθώς είχε πρόσφατα χάσει ολόκληρο στόλο βοηθώντας αιγυπτιακή εξέγερση εναντίον της Περσίας.

Η Ειρήνη του Καλλία έδωσε αυτονομία στις ιωνικές πόλεις στη Μικρά Ασία, απαγόρευσε την ίδρυση περσικών σατραπειών στην ακτή του Αιγαίου, και απαγόρευσε στα περσικά πλοία να έρχονται στο Αιγαίο. Η Αθήνα συμφώνησε να μην παρέμβει σε περσικές κτήσεις στη Μικρά Ασία, την Κύπρο, τη Λιβύη και την Αίγυπτο.