Εισιτήριο λύκου (Ρωσία)

Το Εισιτήριο λύκου είναι κυριολεκτική μετάφραση της ρωσικής φράσης волчий билет (βόλτσι μπιλιέτ), μια έκφραση της καθομιλουμένης γλώσσας για να υποδηλώσει μια έκδοση ενός εγγράφου με περιοριστικές ρήτρες, σε σύγκριση με το πλήρες έγγραφο. Μεταφορικά, η φράση παραμένει σε χρήση σε πολλές από τις χώρες του πρώην κομμουνιστικού μπλοκ, συνήθως για να υποδηλώσει κάθε είδους εγγράφου που επηρεάζει αρνητικά την καριέρα ενός ατόμου.

Αρχικά η φράση χρησιμοποιήθηκε στην Αυτοκρατορική Ρωσία για να υποδηλώσει ένα έγγραφο που εκδίδεται αντί του εσωτερικού διαβατηρίου σε πρόσωπα που λάμβαναν εξάμηνη αναβολή κατόργκα ή εξορία για την επίλυση προσωπικών υποθέσεων. Αργότερα, συμβόλιζε το περιορισμένο πιστοποιητικό για την ολοκλήρωση των σπουδών. Σε αντίθεση με ένα κανονικό πτυχίο, απλώς δήλωνε ότι οι μελέτες ολοκληρώθηκαν, αλλά ο μαθητής δεν είχε το δικαίωμα να δώσει εξετάσεις για λόγους ελλιπούς μελέτης ή ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Το εισιτήριο ήταν σοβαρό εμπόδιο για την καριέρα ενός ατόμου. Ακόμα αργότερα η φράση εφαρμοζόταν σε ένα έγγραφο που εκδιδόταν αντί του εσωτερικού διαβατηρίου σε πρόσωπα που αποφυλακίζονταν ("πιστοποιητικό αποφυλάκισης"). Συνήθως αυτό το είδος του εγγράφου περιόριζε τα δικαιώματα του πολίτη σε σχέση με τον τόπο κατοικίας (κανόνας 101ου χιλιομέτρου), το επάγγελμα, και ούτω καθεξής.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία