Ο όρος εκεχειρία απαντάται ειδικότερα στις συμβάσεις πολέμου, με τον οποίο χαρακτηρίζεται η οποιαδήποτε βραχεία χρονικά αναστολή των εχθροπραξιών με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των εμπολέμων χωρών ή δυνάμεων, σε αντιδιαστολή με την ανακωχή που χρησιμοποιείται για μακρύτερο χρονικό διάστημα.

Αρχαιότητα

Επεξεργασία

Στην ελληνική αρχαιότητα η εκεχειρία κηρύσσονταν σύμφωνα με τον Πολυδεύκη με ειδικό κήρυκα, ονομαζόμενος "εκεχειροφόρος" ακριβώς για τους ίδιους λόγους που κηρύσσεται αυτή και σήμερα. Ανεξάρτητα όμως των πολεμικών εκεχειριών υπήρχαν και "ιερές εκεχειρίες" λεγόμενες "ιερομηνίες" που και κατ΄ αυτές γίνονταν διακοπές εχθροπραξιών όπως ήταν για παράδειγμα τα Παμβοιώτια, ή η Ολυμπιακή Εκεχειρία, ή οι ανάλογες σε άλλους κοινούς αθλητικούς αγώνες των αρχαίων Ελλήνων, (Ίσθμια, Νέμεα κ.τλ.).

Στρατηγική

Επεξεργασία

Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο εκεχειρία χαρακτηρίζεται επακριβώς η βραχεία διακοπή εχθροπραξιών δύο αντιπάλων στρατιωτικών τμημάτων, με χρονική διάρκεια σαφώς καθορισμένη και για συγκεκριμένο τόπο του πεδίου της μάχης, για διάφορους συγκεκριμένους όμως λόγους, όπως η περισυλλογή τραυματιών, νεκρών μετά από μάχη, κ.λπ.
Την εκεχειρία μπορούν να συνάψουν εκτός από τον αρχιστράτηγο ή τον έχοντα το γενικό πρόσταγμα ανώτατο αξιωματικό και οι διοικητές Φρουρίων, Στρατιών και Σωμάτων Στρατού που όμως επιχειρούν μεμονωμένα.
Η εκεχειρία παύει αυτοδίκαια μετά την εκπνοή του καθορισθέντος προηγουμένως χρονικού διαστήματος εφαρμογής της, χωρίς να απαιτείται η έγκαιρη προειδοποίηση, σε αντίθεση με την ανακωχή. Η Εκεχειρία συνήθως επιλέγεται να επιβλεφθεί με δημοκρατικό τρόπο.

Οι διαφορές της ανακωχής με την εκεχειρία είναι ουσιαστικά δύο: Αφενός με τη πρώτη επέρχεται παύση των εχθροπραξιών σε όλο το μήκος του μετώπου απ' όλες τις αντίπαλες δυνάμεις ξηράς θάλασσας και αέρος των θεάτρων επιχειρήσεων, ενώ η εκεχειρία είναι περισσότερο τοπική και αφετέρου η διάρκειά της είναι πολύ μικρότερη από εκείνη της ανακωχής. Γενικά πάντως η εκεχειρία δεν μπορεί ν΄ αποτελέσει προοίμιο σύναψης ειρήνης όπως αντίθετα είναι η ανακωχή.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία
  • "Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου" τ.6ος, σ.444
  • "Δημοτικά Τραγούδια" Ν. Πολίτη (επανέκδοση 2001)