Εκλεκτικισμός (αρχιτεκτονική)

αρχιτεκτονικό ρεύμα

Ο Εκλεκτικισμός είναι αρχιτεκτονικό στυλ του 19ου και του 20ού αιώνα, κατά τον οποίο επιλέγονται και χρησιμοποιούνται, ποικιλία στοιχείων διάφορων εποχών και ρυθμών, σε ένα ενιαίο κτίσμα.[1]

Η Εκκλησία του Αγίου Αυγουστίνου στο Παρίσι (1860-1871), σχεδιασμένο από τον Victor Baltard, είναι ένα παράδειγμα εκλεκτική αρχιτεκτονική. Αναμιγνύει στοιχεία από την ρωμαϊκή-βυζαντινή τέχνη χρησιμοποιώντας αψιδωτές πύλες και τρούλους. Ακόμα παρατηρούνται ορισμένα μπαρόκ στοιχεία.

Ετυμολογία

Επεξεργασία

Ο όρος Εκλεκτικισμός προέρχεται από το ελληνικό επίθετο ''εκλεκτός'' το οποίο με την σειρά του προέρχεται από το Ελληνικό ρήμα ''εκλέγω - επιλέγω'' .[2] Πρόκειται ουσιαστικά για την διαδικασία κατά την οποία θα κληθούν οι αρχιτέκτονες, να επιλέξουν τα στοιχεία των διάφορων ιστορικών περιόδων, και συνθέτοντάς τα θα καταλήξουν στην δημιουργία της τελικής μορφής του έργου τους.

Αφετηρία του ρυθμού

Επεξεργασία

Κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και μετά το 1840 εμφανίζεται ο εκλεκτικισμός ώς πλουραλιστική μετεξέλιξη του ιστορικισμού.[σημ. 1][3] Οι αρχιτέκτονες της εποχής επιδίωκαν τη δημιουργία ενός νέου ρυθμού ο οποίος θα τους επέτρεπε να κατασκευάσουν κάτι νέο, αποδεσμευμένο από την αυστηρότητα των προηγούμενων ρυθμών δίνοντας την δυνατότητα ανάμιξης πολλών αρχιτεκτονικών μοτίβων και δομικών στοιχείων από προηγούμενα ιστορικά στίλ.[1] Ο όρος εκλεκτικισμός αναφέρεται για πρώτη φορά από τον Thomas Hope το 1835, και αργότερα εκφράζεται από τον Semper Gottfried ως θεωρία του φαίνεσθαι. Στην Αγγλία η αρχιτεκτονική αυτή ονομάζεται Ώριμος βικτοριανός εκλεκτικισμός.[4]

Χαρακτηριστικά του ρυθμού

Επεξεργασία

Ο εκλεκτικισμός δεν εμφανίζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθώς αντλεί στοιχεία από άλλους παλαιότερους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς. Συγκριτικά με τον ιστορικισμό[σημ. 2], η εμφάνιση των κτηρίων αποκτά ένα βαρύνοντα ρόλο,[σημ. 3]με την επιλεκτική εφαρμογή στις όψεις διαφόρων ρυθμών στίλ του παρελθόντος.[3] Πρόκειται ουσιαστικά για μια προσπάθεια ανανέωσης του μορφολογικού λεξιλογίου με την ελεύθερη επιλογή και χρήση έτοιμων διακοσμητικών στοιχείων.

Αρχιτέκτονες της εποχής

Επεξεργασία

Γερμανία

Επεξεργασία

Ηνωμένες πολιτείες

Επεξεργασία

Ολλανδία

Επεξεργασία

Εκλεκτικιστικά κτίρια

Επεξεργασία

Άπω Ανατολή

Επεξεργασία

Σημειώσεις

Επεξεργασία
  1. Αμφισβήτηση της κυριαρχίας των Ελληνικών και των Γοτθικών προτύπων.
  2. Η βασική διαφορά του Ιστορικισμού από τον Εκλεκτικισμό είναι ότι : ο Ιστορικισμός αναφέρεται στην χρίση ενός προηγούμενου ιστορικού στοιχείου, ενώ ο Εκλεκτικισμός στην χρίση πολλών προηγούμενων ιστορικών στοιχείων, συνδυάζοντας τα.
  3. Αισθητικό και εννοιολογικό

Παραπομπές

Επεξεργασία