Εκλογική περιφέρεια ονομάζεται μία γεωγραφική περιοχή της χώρας που ταυτίζεται με τη διοικητική διαίρεση και που ορίζεται για την εκλογή βουλευτών, ή και γερουσιαστών από τον συγκεκριμένο χώρο κατά τη διενέργεια των πολιτικών εκλογών.