Οι εκλογές είναι μια διαδικασία βάσει της οποίας ένας πληθυσμός επιλέγει έναν ή περισσότερους αντιπροσώπους του για να τον εκπροσωπήσει σε έναν θεσμό. Οι εκλογές αποτελούν το δημοκρατικότερο μέσο αντιπροσώπευσης και σύστασης αντιπροσωπευτικών σωμάτων σε κάθε είδους βαθμίδα κοινωνικής ομαδοποίησης. Συνήθως γίνεται λόγος για εκλογές σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Οι εκλογές διενεργούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία είναι προκαθορισμένα (οι εκλογές σε εθνικό επίπεδο επιδέχονται εξαιρέσεις, οι οποίες αποτυπώνονται περιοριστικά στο εκάστοτε ισχύον Σύνταγμα).

Εκλογικό κέντρο κοντά στο Κέιμπριτζ του Ηνωμένου Βασιλείου, 2005

Οι εκλογές πραγματοποιούνται με τη ψηφοφορία η οποία αποτελεί αρμοδιότητα του εκλογικού σώματος που είναι το κατεξοχήν ανώτατο όργανο του κράτους. Με τις εκλογές πραγματώνεται άμεσα και δηλώνεται με τρόπο οριστικό η βούληση του εκλογικού σώματος σε δεδομένη στιγμή.

Εκλογική Διαδικασία Εθνικών & Τοπικών Εκλογών Επεξεργασία

 
Γυναίκες ψηφίζουν σε εκλογές στο Μπανγκλαντές

Οι εθνικές και τοπικές εκλογές διενεργούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο κάθε κράτους και ο οποίος αποτελεί οργανικό νόμο μη δυνάμενο να καταργηθεί χωρίς αντικατάστασή του από άλλον νεότερο. Ο εκλογικός νόμος καθορίζει τον τρόπο, τη διαδικασία και το διαχωρισμό της χώρας σε εκλογικές περιφέρειες. Μπορεί να έχει σε γενικές γραμμές είτε πλειοψηφική είτε αναλογική επίδραση κατά την κατανομή των εδρών.

Τα δύο συστήματα που υπάρχουν για την ανάδειξη των υποψηφίων είναι η σταυροδοσία και η λίστα. Στο πρώτο σύστημα εκλέγονται οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν το μεγαλύτερο αριθμό σταυρών, ενώ στο δεύτερο υπάρχει προκαθορισμένη σειρά εκλογής υποψηφίων.

Βιβλιογραφία Επεξεργασία

  • Κ. Χρυσόγονος: Συνταγματικό Δίκαιο, ΙΙ, Ειδικό Μέρος, Σάκκουλας, 2008, Αθήνα-Θεσσαλονίκη
  • Κ. Μαυριάς: Συνταγματικό Δίκαιο, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2005, Αθήνα-Κομοτηνή
  • Ε. Βενιζέλος: Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου, Β΄ έκδοση, Αντ. Ν. Σάκκουλας 2008, Αθήνα-Κομοτηνή

Βλέπε επίσης Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία