Το Εκτελεστικό ήταν το ένα από τα δύο Σώματα που συστήθηκαν και αποτέλεσαν την "Προσωρινή Διοίκηση" όπως αυτή θεσπίστηκε στη Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου το 1822 η οποία και διακήρυξε την ανεξαρτησία της Ελλάδας.

Το Εκτελεστικό ήταν πενταμελές και κατά τους τύπους υπάγονταν στο άλλο Σώμα το Βουλευτικό τις αποφάσεις του οποίου όφειλε να εκτελεί. Ουσιαστικά όμως και καθ΄ όλη τη διάρκεια του Αγώνα αυτό είχε τη πρωτοβουλία και διόριζε τους τότε λεγόμενους "μινίστρους", σημερινούς υπουργούς. Η διάρκεια της ισχύος του αρχικά ορίσθηκε ετήσια πλην όμως ουδέποτε τηρήθηκε.

Το 1ο Εκτελεστικό, το Εκτελεστικό του 1822, εξέλεξε η Εθνική Συνέλευση της Επιδαύρου τον Ιανουάριο του 1822 με πρόεδρο τον [1] Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο.

Τον Απρίλιο του 1823, η Β' Εθνοσυνέλευση Άστρους όρισε το Εκτελεστικό του 1823[2] με πρόεδρο τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη.

Στις 6 Ιανουαρίου 1824, το Βουλευτικό απέπεμψε την προηγούμενη διοίκηση και διόρισε νέο Εκτελεστικό, το Εκτελεστικό 1824 με πρόεδρο τον Γεώργιο Κουντουριώτη.

Το Εκτελεστικό αυτό καταργήθηκε όταν η Γ' Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου πριν την διακοπή της λόγω της πτώσης του Μεσολογγίου, αντικατέστησε το Εκτελεστικό αυτό με την Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος με πρόεδρο τον Ανδρέα Ζαΐμη.

Το 1831, μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια έγινε μια απόπειρα ανασύνταξης του Εκτελεστικού στο Άργος που όμως απέτυχε.

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Κ. Παπαρρηγόπουλου, Επίτομος Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Κεφάλαιο: Διακήρυξις της εν Επιδαύρω Συνελεύσεως σελ. 655, Αρχαίος Εκδοτικός Οίκος Δημητρίου Δημητράκου, Αθήνα 1952
  2. Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου, «Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν», Ελλάς, Τόμος Ζ', Έκδοσις της Εγκυκλοπαιδικής Επιθεωρήσεως «Ήλιος», Αθήναι, σελ. 360