Το Εκτελεστικό του 1823 (Απρίλιος 1823 - Ιανουάριος 1824) ήταν η δεύτερη Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος με πρόεδρο τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. Αντικατέστησε το πρώτο Εκτελεστικό του 1822 όταν ορίστηκε από την Β' Εθνοσυνέλευση Άστρους, την τελευταία ημέρα της συνέλευσης, τον Απρίλιο 1823 με τους εξής[1]:

Οι μινίστροι (υπουργοί) της Προσωρινής Διοίκησης ήταν οι[2][3]:

  • Περούκας - Μινίστρος της Οικονομίας σύμφωνα με τον Κολοκοτρώνη[2], όπως επιβεβαιώνεται και από σχετική αλληλογραφία του υπουργείου της Οικονομίας[5] (σύμφωνα με τον Σπηλιάδη[3] ως Μινίστρος της Οικονομίας αναφέρεται ο Αναγνώστης Σπηλιωτάκης).

Το 2ο εκτελεστικό ανατράπηκε βίαια τον Ιανουάριο του 1824 από τις εμφύλιες διαμάχες. Στις 6 Ιανουαρίου 1824, το Βουλευτικό απέπεμψε την προηγούμενη διοίκηση και διόρισε νέα μέλη και πρόεδρο τον Γεώργιο Κουντουριώτη, ενώ Γενικός Γραμματέας ανέλαβε ο Παναγιώτης Ρόδιος. Τον Οκτώβριο του 1824, τα ίδια μέλη του Εκτελεστικού σχημάτισαν το Εκτελεστικού του 1824.

ΠηγέςΕπεξεργασία

ΑναφορέςΕπεξεργασία

  1. Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου, «Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν», Ελλάς, Τόμος Ζ', Έκδοσις της Εγκυκλοπαιδικής Επιθεωρήσεως «Ήλιος», Αθήναι, σελ. 360
  2. 2,0 2,1 2,2 Κολοκοτρώνης, 1846, σελ. 127
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Σπηλιάδης, 1851, σελ. 511
  4. Ιστορία Ελληνικού Έθνους, τόμος 12, Γεώργιος Χριστόπουλος, Εκδοτική Αθηνών, 2000, σελ. 299 «...Πελοποννήσιος Αναγνώστης Παπαγεωργίου ή Αναγνωσταράς τοΰ Πολέμου, προς τό τέλος Μαΐου ό Υδραίος Γεώργιος Κιβωτός, στις 12 Ιουνίου ό Ιωάννης Λάζαρου καί στις 27 Όκτωβρίου ό Ψαριανός Ιωάννης Καλημέρης τών Ναυτικών...»
  5. Τα Σπετσιώτικα, ήτοι συλλογή ιστορικών εγγράφων και υπομνημάτων αφορώντων τα κατά την ελληνικήν επανάστασιν του 1821, αρυσθείσα εξ των αρχείων της νήσου Σπετσών, συμπληρωθείσα δε εκ των του κράτους αρχείων και άλλων πηγών[νεκρός σύνδεσμος], Ανάργυρος Ανδρέου Χ. Αναργύρου, τόμος πρώτος, Αθήνα, Τυπογραφείον Δ.Α. Μαυρομμάτη, 1861, σελ. 697