Ελληνικές αυτοδιοικητικές εκλογές 1887

Οι ελληνικές αυτοδιοικητικές εκλογές 1887 διεξήχθησαν στην Ελλάδα την Κυριακή 3 Ιουλίου του 1887, με το πολύπλοκο εκλογικό σύστημα του "σφαιριδίου".

Οι εκλεγέντες στους τρεις μεγάλους δήμους Επεξεργασία

Πηγές Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία