Ελληνική Πολιτεία ονομαζόταν το ελληνικό κράτος κατά την περίοδο 1828-1832, από την περίοδο της διακυβέρνησης από τον Ιωάννη Καποδίστρια και μέχρι την έλευση του Όθωνα. Η προηγούμενη ονομασία του ήταν Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος, δεδομένου ότι μέχρι τότε δεν είχε ακόμη αναγνωριστεί η ελληνική διοίκηση ως ανεξάρτητο κράτος από τη διεθνή κοινότητα.

Eλληνική Πολιτεία (1828).

Το όνομα αυτό χρησιμοποιούσαν οι κυβερνήσεις:

Μόλις ήλθε ο Όθων και ανέλαβε τη διοίκηση του κράτους η Αντιβασιλεία, το κράτος ονομάστηκε Βασίλειο της Ελλάδος.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία