Ελληνική γλώσσα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η ελληνική γλώσσα ως προς τη χρήση της στο Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζεται με μία δυναμική, που αναπτύσσεται στους κόλπους της Εκκλησίας, στα ελληνικά πνευματικά σωματεία, στα ελληνικά σχολεία και στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου.

Ορθόδοξη ΕκκλησίαΕπεξεργασία

Πιο συγκεκριμένα, ο ελληνισμός της παροικίας συγκεντρώνεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Αγγλίας. Εκτός από την τέλεση ιερών ακολουθιών, στους ορθόδοξους χριστιανικούς ναούς λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες που έχουν στόχο τη συσπείρωση των μελών της Ελληνικής Κοινότητας.

Οργανώσεις και σωματείαΕπεξεργασία

Επίσης, στη χώρα βρίσκονται περί τις 80 πολιτιστικές, πολιτικές και ψυχαγωγικές οργανώσεις και σωματεία. Αρκετές από αυτές συντονίζονται από Έλληνες της Κύπρου, οι οποίοι κατά καιρούς μετανάστευσαν στη Βρετανία. Μεταξύ των προτεραιοτήτων τους είναι και η παροχή βοήθειας με την οργάνωση απογευματινών σχολείων, ώστε να κατακτηθεί η ελληνική γλώσσα.

Πολιτιστικοί φορείςΕπεξεργασία

Το Θέατρο Τέχνης, το οποίο ιδρύθηκε το 1957, επίσης δραστηριοποιείται έντονα με παραστάσεις στα ελληνικά. Πολύ συχνά προσκαλεί θιάσους από την Ελλάδα, εξασφαλίζοντας την ευκαιρία για να ακούγεται η ελληνική γλώσσα περισσότερο και να έχει πιο συχνή παρουσία. Παράλληλα, παρουσιάζονται συχνά παιδικές παραστάσεις από την Παιδική Σκηνή του ιδίου θεάτρου (που συστάθηκε το 1987), με κλασικά έργα που είναι διασκευασμένα για τα παιδιά, όπως κωμωδίες του Αριστοφάνη. Εκτός αυτού, το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού έχει παράρτημα στο Λονδίνο και δραστηριοποιείται στο χώρο προώθησης του ελληνικού πολιτισμού, με εκθέσεις, διαλέξεις και παρουσιάσεις βιβλίων με θέμα τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα. Πέρα από αυτά, το Ίδρυμα αυτό φρόντισε να διαμορφώσει πρόγραμμα διδασκαλίας της ελληνικής, κυρίως για ξένους, καθώς ένας από τους στόχους του είναι η διάδοση της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό. Συναφές με το προηγούμενο είναι και το Ελληνικό Κέντρο του Λονδίνου, το οποίο επίσης αναπτύσσει δραστηριότητες με στόχο κυρίως την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού, που περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων, συναυλίες, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις και εκθέσεις.

Εκπαιδευτικοί φορείςΕπεξεργασία

Συχνές ευκαιρίες για χρήση της ελληνικής γλώσσας παρέχονται επίσης στο Λύκειο Ελληνίδων Λονδίνου, όπως επίσης και στην Εταιρεία Ελλήνων Επιστημόνων. Εκεί ανάμεσα στα άλλα γίνεται διδασκαλία ελληνικών χορών και προβάλλεται η ελληνική λαϊκή μουσική. Στις δραστηριότητες του Λυκείου Ελληνίδων μετέχουν παιδιά όλων των ηλικιών, κυρίως στις εορταστικές εκδηλώσεις και στα μαθήματα χορού.

ΜΜΕΕπεξεργασία

Σημείο αναφοράς για ολόκληρη την ελληνική παροικία στο Λονδίνο αποτελεί και ο Ραδιοφωνικός Σταθμός του Λονδίνου, ο οποίος συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς φορείς και συντελεί στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού μέσω του ραδιοφώνου. Απευθύνεται κυρίως σε παιδιά που γεννήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν έχουν τη δυνατότητα να φοιτούν στο Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο. Τα παιδιά αυτά επικοινωνούν άμεσα μέσω αφιερώσεων στο ραδιοφωνικό σταθμό με τους Έλληνες όχι μόνο στη Βρετανία αλλά και σε Αυστραλία και Νότια Αφρική.

ΒιβλιογραφίαΕπεξεργασία

  • Παπαδογιαννάκη Ν. Ε., Κοινωνικοί χώροι (γλωσσικές επικράτειες) χρήσεως της ελληνικής γλώσσας, στο έργο του Δαμανάκη Μιχαήλ, Παιδεία Ομογενών. Θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις. Συνολική έκθεση- μελέτη της Επιστημονικής Επιτροπής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ, Ρέθυμνο 2007 (πέμπτη έκδοση), σελ. 96 .