Ελληνικό σύστημα πρωταθλημάτων καλαθοσφαίρισης ανδρών

Το Ελληνικό σύστημα πρωταθλημάτων καλαθοσφαίρισης ανδρών είναι μια σειρά αλληλοσυνδεόμενων διοργανώσεων οι οποίες αφορούν επαγγελματικούς και ερασιτεχνικούς συλλόγους μπάσκετ στην Ελλάδα. Το σύστημα έχει μια ιεραρχική μορφή με δυνατότητα προβιβασμού και υποβιβασμού μεταξύ των διοργανώσεων σε διαφορετικά επίπεδα. Αποτελείται από οκτώ επίπεδα και 49 πρωταθλήματα με το υψηλότερο πρωτάθλημα να είναι αυτό της Greek Basket League. Τα τοπικά πρωταθλήματα ξεκινάνε από το πέμπτο επίπεδο και είναι 45 από τα 49 συνολικά.

Σύστημα Πρωταθλημάτων

Επεξεργασία

Επίπεδο

Πρωταθλήματα
(2013-2014 ομάδες)

1

Greek Basket League
14 ομάδες
(Επαγγελματικό πρωτάθλημα. Όλοι οι σύλλογοι πρέπει υποχρεωτικά να είναι νομίμως αδειοδοτημένοι, καταχωρημένοι και αναγνωρισμένοι ως πλήρεις επαγγελματικοί σύλλογοι.)

2

Α2 Εθνική
16 ομάδες
(Επαγγελματικό πρωτάθλημα. Οι σύλλογοι δεν πρέπει υποχρεωτικά να έχουν νομική άδεια ως επαγγελματικές οντότητες.)

3

Β΄ Εθνική Βόρειος Όμιλος
16 ομάδες
(Ημιεπαγγελματικό πρωτάθλημα.)

Β΄ Εθνική Νότιος Όμιλος
16 ομάδες
(Ημιεπαγγελματικό πρωτάθλημα.)

4

Γ΄ Εθνική Βόρειος Όμιλος
1ος Όμιλος
14 ομάδες
(Ερασιτεχνικό πρωτάθλημα.)

Γ΄ Εθνική Βόρειος Όμιλος
2ος Όμιλος
14 ομάδες
(Ερασιτεχνικό πρωτάθλημα.)

Γ΄ Εθνική Νότιος Όμιλος
1ος Όμιλος
14 ομάδες
(Ερασιτεχνικό πρωτάθλημα.)

Γ΄ Εθνική Νότιος Όμιλος
2ος Όμιλος
14 ομάδες
(Ερασιτεχνικό πρωτάθλημα.)

5

Α' Ε.ΚΑ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.
1ος Όμιλος
5 ομάδες
2ος Όμιλος
6 ομάδες

Α' Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.
10 ομάδες

Α1 Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
12 ομάδες

Α' Ε.ΚΑ.Σ.Θ.
14 ομάδες

Α' Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.
12 ομάδες

Α' Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
1ος Όμιλος
6 ομάδες
2ος Όμιλος
5 ομάδες

Α' Ε.Σ.ΚΑ.Σ.Ε.
9 ομάδες

Α' Ε.Σ.Κ.Α.Κ.
12 ομάδες

Α' Ε.Σ.Κ.Α.
14 ομάδες

Α1 Ε.Σ.Κ.Α.-Η.
14 ομάδες

Α1 Ε.Σ.ΚΑ.Β.Δ.Ε.
12 ομάδες

Α' Ε.Ο.Κ.Δ.
; ομάδες

Α' Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π.
11 ομάδες

Α' Ε.ΚΑ.Σ.Κ.
1ος Όμιλος
5 ομάδες
2ος Όμιλος
5 ομάδες

Α' Ε.Σ.Κ.Κ.
3 ομάδες

Α' Ε.Ο.Κ.Λ.
12 ομάδες

Α' Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
1ος Όμιλος
8 ομάδες
2ος Όμιλος
8 ομάδες

Α' Ε.Ο.Κ.Σ.
8 ομάδες

Α' Ε.Ο.Κ.Χ.
8 ομάδες

6

B' Ε.ΚΑ.Σ.Α.ΜΑ.Θ. 5 ομάδες

B' Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.
13 ομάδες

Α2 Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
1ος Όμιλος
10 ομάδες
2ος Όμιλος
10 ομάδες

Β' Ε.ΚΑ.Σ.Θ.
1ος Όμιλος
14 ομάδες
2ος Όμιλος
14 ομάδες

Β' Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.
1ος Όμιλος
7 ομάδες
2ος Όμιλος
7 ομάδες

Β' Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
; ομάδες

Β' Ε.Σ.ΚΑ.Σ.Ε.
1ος Όμιλος
8 ομάδες
2ος Όμιλος
8 ομάδες

Β' Ε.Σ.Κ.Α.Κ.
; ομάδες

Β' Ε.Σ.Κ.Α.
1ος Όμιλος
14 ομάδες
2ος Όμιλος
14 ομάδες

Α2 Ε.Σ.Κ.Α.-Η.
14 ομάδες

Α2 Ε.Σ.ΚΑ.Β.Δ.Ε.
10 ομάδες

-

Β' Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π.
1ος Όμιλος
8 ομάδες
2ος Όμιλος
8 ομάδες

-

Β' Ε.Σ.Κ.Κ.
4 ομάδες

-

Β' Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
16 ομάδες

-

Β' Ε.Ο.Κ.Χ.
6 ομάδες

7

-

-

Β Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
8 ομάδες

Γ1' Ε.ΚΑ.Σ.Θ.
1ος Όμιλος
12 ομάδες
2ος Όμιλος
12 ομάδες

3ος Όμιλος
12 ομάδες

-

-

Γ' Ε.Σ.ΚΑ.Σ.Ε.
1ος Όμιλος

6 ομάδες
2ος Όμιλος
7 ομάδες
-

-

Γ' Ε.Σ.Κ.Α.
1ος Όμιλος
16 ομάδες
2ος Όμιλος
16 ομάδες

Β' Ε.Σ.Κ.Α.-Η.
1ος Όμιλος
10 ομάδες
2ος Όμιλος
10 ομάδες

Β' Ε.Σ.ΚΑ.Β.Δ.Ε.
1ος Όμιλος
; ομάδες
2ος Όμιλος
; ομάδες

-

Γ' Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π.
1ος Όμιλος
όχι
2ος Όμιλος
όχι

-

-

-

Γ' Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
14 ομάδες

-

-

8

-

-

-

Γ2' Ε.ΚΑ.Σ.Θ.
1ος Όμιλος
6 ομάδες
2ος Όμιλος
9 ομάδες
3ος Όμιλος
9 ομάδες
4ος Όμιλος
8 ομάδες
5ος Όμιλος
9 ομάδες
6ος Όμιλος
9 ομάδες

-

-

-

-

Δ' Ε.Σ.Κ.Α.
1ος Όμιλος
11 ομάδες
2ος Όμιλος
11 ομάδες
3ος Όμιλος
11 ομάδες
4ος Όμιλος
10 ομάδες

Γ' Ε.Σ.Κ.Α.-Η.
12 ομάδες

-

-

-

-

-

-

Δ' Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
14 ομάδες

-

-

Σημειώσεις

Επεξεργασία
  • Οι πληροφορίες για το σύνολο των πρωταθλήματων και των ομάδων προέρχονται από τις επίσημες ιστοσελίδες των τοπικών ενώσεων καλαθοσφαίρισης καθώς και από άλλες ιστοσελίδες.