Άνοιγμα κυρίου μενού

Ελληνικό σύστημα πρωταθλημάτων καλαθοσφαίρισης ανδρών

Το Ελληνικό σύστημα πρωταθλημάτων καλαθοσφαίρισης ανδρών αποτελείται από οκτώ επίπεδα και 49 πρωταθλήματα με το υψηλότερο πρωτάθλημα να είναι αυτό της Α1 Εθνικής. Τα τοπικά πρωταθλήματα ξεκινάνε από το πέμπτο επίπεδο και είναι 45 από τα 49 συνολικά. Την περίοδο 2011-12 οι ομάδες όλων των πρωταθλημάτων στην Ελλάδα είναι 706+(ερωτηματικά).

Σύστημα ΠρωταθλημάτωνΕπεξεργασία

Επίπεδο

Πρωταθλήματα
(2013-2014 ομάδες)

1

Α1 Εθνική
14 ομάδες

2

Α2 Εθνική
14 ομάδες

3

Β΄ Εθνική Βόρειος Όμιλος
13 ομάδες

Β΄ Εθνική Νότιος Όμιλος
13 ομάδες

4

Γ΄ Εθνική Βόρειος Όμιλος
1ος Όμιλος
12 ομάδες

Γ΄ Εθνική Βόρειος Όμιλος
2ος Όμιλος
12 ομάδες

Γ΄ Εθνική Νότιος Όμιλος
1ος Όμιλος
12 ομάδες

Γ΄ Εθνική Νότιος Όμιλος
2ος Όμιλος
12 ομάδες

5

Α' Ε.ΚΑ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.
1ος Όμιλος
5 ομάδες
2ος Όμιλος
6 ομάδες

Α' Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.
10 ομάδες

Α1 Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
12 ομάδες

Α' Ε.ΚΑ.Σ.Θ.
14 ομάδες

Α' Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.
12 ομάδες

Α' Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
1ος Όμιλος
6 ομάδες
2ος Όμιλος
5 ομάδες

Α' Ε.Σ.ΚΑ.Σ.Ε.
9 ομάδες

Α' Ε.Σ.Κ.Α.Κ.
12 ομάδες

Α' Ε.Σ.Κ.Α.
14 ομάδες

Α1 Ε.Σ.Κ.Α.-Η.
14 ομάδες

Α1 Ε.Σ.ΚΑ.Β.Δ.Ε.
12 ομάδες

Α' Ε.Ο.Κ.Δ.
; ομάδες

Α' Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π.
11 ομάδες

Α' Ε.ΚΑ.Σ.Κ.
1ος Όμιλος
5 ομάδες
2ος Όμιλος
5 ομάδες

Α' Ε.Σ.Κ.Κ.
3 ομάδες

Α' Ε.Ο.Κ.Λ.
12 ομάδες

Α' Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
1ος Όμιλος
8 ομάδες
2ος Όμιλος
8 ομάδες

Α' Ε.Ο.Κ.Σ.
8 ομάδες

Α' Ε.Ο.Κ.Χ.
8 ομάδες

6

B' Ε.ΚΑ.Σ.Α.ΜΑ.Θ. 5 ομάδες

B' Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.
13 ομάδες

Α2 Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
1ος Όμιλος
10 ομάδες
2ος Όμιλος
10 ομάδες

Β' Ε.ΚΑ.Σ.Θ.
1ος Όμιλος
14 ομάδες
2ος Όμιλος
14 ομάδες

Β' Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.
1ος Όμιλος
7 ομάδες
2ος Όμιλος
7 ομάδες

Β' Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
; ομάδες

Β' Ε.Σ.ΚΑ.Σ.Ε.
1ος Όμιλος
8 ομάδες
2ος Όμιλος
8 ομάδες

Β' Ε.Σ.Κ.Α.Κ.
; ομάδες

Β' Ε.Σ.Κ.Α.
1ος Όμιλος
14 ομάδες
2ος Όμιλος
14 ομάδες

Α2 Ε.Σ.Κ.Α.-Η.
14 ομάδες

Α2 Ε.Σ.ΚΑ.Β.Δ.Ε.
10 ομάδες

-

Β' Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π.
1ος Όμιλος
8 ομάδες
2ος Όμιλος
8 ομάδες

-

Β' Ε.Σ.Κ.Κ.
4 ομάδες

-

Β' Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
16 ομάδες

-

Β' Ε.Ο.Κ.Χ.
6 ομάδες

7

-

-

Β Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
8 ομάδες

Γ1' Ε.ΚΑ.Σ.Θ.
1ος Όμιλος
12 ομάδες
2ος Όμιλος
12 ομάδες

3ος Όμιλος
12 ομάδες

-

-

Γ' Ε.Σ.ΚΑ.Σ.Ε.
1ος Όμιλος

6 ομάδες
2ος Όμιλος
7 ομάδες
-

-

Γ' Ε.Σ.Κ.Α.
1ος Όμιλος
16 ομάδες
2ος Όμιλος
16 ομάδες

Β' Ε.Σ.Κ.Α.-Η.
1ος Όμιλος
10 ομάδες
2ος Όμιλος
10 ομάδες

Β' Ε.Σ.ΚΑ.Β.Δ.Ε.
1ος Όμιλος
; ομάδες
2ος Όμιλος
; ομάδες

-

Γ' Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π.
1ος Όμιλος
όχι
2ος Όμιλος
όχι

-

-

-

Γ' Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
14 ομάδες

-

-

8

-

-

-

Γ2' Ε.ΚΑ.Σ.Θ.
1ος Όμιλος
6 ομάδες
2ος Όμιλος
9 ομάδες
3ος Όμιλος
9 ομάδες
4ος Όμιλος
8 ομάδες
5ος Όμιλος
9 ομάδες
6ος Όμιλος
9 ομάδες

-

-

-

-

Δ' Ε.Σ.Κ.Α.
1ος Όμιλος
11 ομάδες
2ος Όμιλος
11 ομάδες
3ος Όμιλος
11 ομάδες
4ος Όμιλος
10 ομάδες

Γ' Ε.Σ.Κ.Α.-Η.
12 ομάδες

-

-

-

-

-

-

Δ' Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
14 ομάδες

-

-

ΣημειώσειςΕπεξεργασία

  • Οι πληροφορίες για το σύνολο των πρωταθλήματων και των ομάδων προέρχονται από τις επίσημες ιστοσελίδες των τοπικών ενώσεων καλαθοσφαίρισης καθώς και από άλλες ιστοσελίδες.