Έλληνες Κύπριοι, Ελληνοκύπριοι ή απλώς Κύπριοι αποκαλούνται οι Έλληνες της Κύπρου. Με τον όρο αυτό αντιδιαστέλλονται από την Τουρκοκυπριακή κοινότητα της νήσου (Τούρκους νόμιμους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας), τους εποίκους (Τούρκους που έχουν μεταφερθεί παράνομα από την Τουρκία στην κατεχόμενη Κύπρο), τους Ελλαδίτες ('Ελληνες της Ελλάδας), αλλά και τούς υπόλοιπους Έλληνες.

ΟνομασίαΕπεξεργασία

"Σύμφωνα με το σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, στα δύο πρώτα άρθρα του, αναφέρεται[1]:

ΑΡΘΡΟΝ 1: «Η Κυπριακή Πολιτεία είναι ανεξάρτητος και κυρίαρχος ∆ηµοκρατία, προεδρικού συστήµατος, της οποίας ο Πρόεδρος είναι Έλλην και ο Αντιπρόεδρος Τούρκος, εκλεγόµενοι αντιστοίχως υπό της ελληνικής και της τουρκικής κοινότητος της Κύπρου, ως εν τω Παρόντι Συντάγματι ορίζεται.»
ΑΡΘΡΟΝ 2: «Την ελληνικήν κοινότητα αποτελούσιν άπαντες οι πολίται της ∆ηµοκρατίας, οίτινες είναι ελληνικής καταγωγής και έχουσιν ως µητρικήν γλώσσαν την ελληνικήν ή µετέχουσι των ελληνικών πολιτιστικών παραδόσεων ή ανήκουσιν εις την Ελληνικήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν.»".
Σύνταγμα Κυπριακής Δημοκρατίας

Ο συνήθης όρος (της κοινής νεοελληνικής)που χρησιμοποιείται από Έλληνες της Ελλάδας, ή του εξωτερικού, είναι Κύπριος,-ία και σπανιώτερα Κυπριώτης,-ισσα. Στην κυπριακή διάλεκτο, ο αντίστοιχος όρος είναι Κυπραίος ή Κυπραία[2].

Συχνά, κυρίως στον δημοσιογραφικό και πολιτικό λόγο, χρησιμοποιείται και ο όρος "Ελληνοκύπριοι" ή Έλληνες Κύπριοι για να ξεχωρίζουν από τους Τουρκοκύπριους. Στην Κύπρο η ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας αποδίδεται με τον όρο "Υπηκοότητα" ή συνηθέστερα "Ιθαγένεια"

ΙστορίαΕπεξεργασία

Οι πρώτοι άνθρωποι στο νησί εμφανίστηκαν το 10.000 π.Χ. Η παρουσία Ελλήνων στην Κύπρο χρονολογείται περίπου απ' τον 14ο αιώνα π.Χ. Το νησί εξελίχθηκε σε σημαντικό κέντρο πολιτισμού με την εγκατάσταση Μυκηναίων/Αχαιών μεταξύ του 13ου και του 11ου αιώνα π.Χ. και Δωριέων τον 11ο αιώνα π.Χ.[εκκρεμεί παραπομπή]

Σήμερα υπάρχουν 640.000 Κύπριοι στην Κύπρο, 270.000 στο Ηνωμένο Βασίλειο, 100.000 στην Ελλάδα, και περίπου 100.000 σε διάφορες άλλες χώρες

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

ΠηγέςΕπεξεργασία