Ελληνοκύπριοι

Κύπριοι πολίτες ελληνικής εθνικότητας
(Ανακατεύθυνση από Ελληνοκύπριος)

Ελληνοκύπριοι ή απλώς Κύπριοι αποκαλούνται οι Έλληνες της Κύπρου. Με τον όρο αυτό οι Έλληνες της Κύπρου αντιδιαστέλλονται από την Τουρκοκυπριακή μειονότητα της νήσου (Τούρκους νόμιμους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας), τους εποίκους (Τούρκους που έχουν μεταφερθεί παράνομα από την Τουρκία στην κατεχόμενη Κύπρο) και τους Έλληνες κατοίκους της Ελλάδος (κοινώς Ελλαδίτες). [1]

Ονομασία

Επεξεργασία

"Σύμφωνα με το σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, στα δύο πρώτα άρθρα του, αναφέρεται[2]:

ΑΡΘΡΟΝ 1: «Η Κυπριακή Πολιτεία είναι ανεξάρτητος και κυρίαρχος ∆ηµοκρατία, προεδρικού συστήµατος, της οποίας ο Πρόεδρος είναι Έλλην και ο Αντιπρόεδρος Τούρκος, εκλεγόµενοι αντιστοίχως υπό της ελληνικής και της τουρκικής κοινότητος της Κύπρου, ως εν τω Παρόντι Συντάγματι ορίζεται.»
ΑΡΘΡΟΝ 2: «Την ελληνικήν κοινότητα αποτελούσιν άπαντες οι πολίται της ∆ηµοκρατίας, οίτινες είναι ελληνικής καταγωγής και έχουσιν ως µητρικήν γλώσσαν την ελληνικήν ή µετέχουσι των ελληνικών πολιτιστικών παραδόσεων ή ανήκουσιν εις την Ελληνικήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν.»".
Σύνταγμα Κυπριακής Δημοκρατίας

Οι όροι «Ελληνοκύπριοι» και «Τουρκοκύπριοι», «ελληνοκυπριακή» και «τουρκοκυπριακή» κοινότητα, δεν αναφέρονται ούτε και μία φορά στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Σύνταγμα αναφέρεται σε Έλληνες και Τούρκους, ελληνική και τουρκική κοινότητα.

Ο συνήθης όρος (της κοινής νεοελληνικής) που χρησιμοποιείται από Έλληνες της Ελλάδας, ή του εξωτερικού, είναι Κύπριος,-ία και σπανιώτερα Κυπριώτης,-ισσα. Στην κυπριακή διάλεκτο, ο αντίστοιχος όρος είναι Κυπραίος ή Κυπραία[3].

Συχνά, κυρίως στον δημοσιογραφικό και πολιτικό λόγο, χρησιμοποιείται και ο όρος "Ελληνοκύπριοι" ή Έλληνες Κύπριοι για να ξεχωρίζουν από τους Τουρκοκύπριους. Στην Κύπρο η ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας αποδίδεται με τον όρο "Υπηκοότητα" ή "Ιθαγένεια"[εκκρεμεί παραπομπή].

Οι πρώτοι Κύπριοι εμφανίστηκαν το 10000 π.Χ. Η παρουσία Ελλήνων στην Κύπρο χρονολογείται απ' τον 14ο περίπου αιώνα π.Χ. Το νησί εξελίχθηκε σε σημαντικό κέντρο πολιτισμού με την εγκατάσταση Μυκηναίων/Αχαιών μεταξύ του 13ου και του 11ου αιώνα π.Χ. και Δωριέων τον 11ο αιώνα π.Χ όπου μέχρι τον 11 αιώνα κράτησε η παρουσία Ελλήνων στην Κύπρο[εκκρεμεί παραπομπή].

Σήμερα υπάρχουν 640.000 Έλληνες Κύπριοι στην Κύπρο, 270.000 στο Ηνωμένο Βασίλειο, 100.000 στην Ελλάδα, και περίπου 100.000 σε άλλες χώρες.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία
  • Γ. Μπαμπινιώτη Μικρό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Κέντρο Λεξικολογίας
  • Η Κύπρος Με Μια Ματιά, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Κυπριακή Δημοκρατία

Παραπομπές

Επεξεργασία