Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1916.

Μέλη του είναι οι έμποροι της Θεσσαλονίκης και σκοπός του είναι η προάσπιση των συμφερόντων των μελών του, και η προώθηση του εμπορίου της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Διοίκηση και δομή

Επεξεργασία

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (Ε.Σ.Θ.) διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) που εκλέγεται από την Γενική του Συνέλευση με τριετή θητεία και έχει είκοσι πέντε (25) μέλη.

Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) έχει έξι (6) μέλη και εκλέγεται για αντίστοιχη θητεία από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

Ο Ε.Σ.Θ. διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια τύπου Β & τύπου Γ για υλοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων.

Συμμετοχές

Επεξεργασία

Ο Ε.Σ.Θ. είναι μέλος της Ομοσπονδίας Εμπορίου, Παραγωγικότητας και Επιχειρηματικότητας Κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Συμμετοχή εκπροσωπώντας το Εμπόριο της πόλης:

Παρεχόμενες υπηρεσίες στα μέλη του

Επεξεργασία
  • Τακτική ενημέρωση μελών του για θέματα που αφορούν στο εμπόριο (νέοι νόμοι/αποφάσεις, θέματα λειτουργίας της αγοράς, προγράμματα επιδότησης επιχειρήσεων, δράσεις του Ε.Σ.Θ. για την στήριξη των καταστημάτων κ.α.
  • Δωρεάν νομικές συμβουλές, συνεργαζόμενος με ειδικό νομικό γραφείο
  • Δωρεάν παροχή συμβουλών μηχανογράφησης
  • Οργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για εμπόρους και στελέχη εμπορικών επιχειρήσεων