Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή

Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) παρέχει συγκρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό των κρατών μελών της ΕΕ. Από τον Ιανουάριο του 1996 καταρτίζεται παράλληλα με τον δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) από την ΕΛΣΤΑΤ.

Ετήσιες μεταβολές (%) ΕνΔΤΚ Ελλάδας και ΕνΔΤΚ Ευρωζώνης. Πηγή ΕΛΣΤΑΤ

Οι ΕνΔΤΚ κάθε κράτους μέλους αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό του Ευρωπαϊκού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (EICP), που μετρά τον πληθωρισμό, και του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Νομισματικής Ένωσης (MUICP), που μετρά την νομισματική σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας[1].

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. «Μεθοδολογικές Σημειώσεις». http://www.statistics.gr.  Εξωτερικός σύνδεσμος στο |website= (βοήθεια)