Ενδόθερμη διεργασία

διεργασία ή αντίδραση στην οποία το σύστημα απορροφά ενέργεια από το περιβάλλον του με τη μορφή θερμότητας.

Στη θερμοδυναμική, ο όρος ενδόθερμη διεργασία περιγράφει μια διεργασία ή αντίδραση στην οποία το σύστημα απορροφά ενέργεια από το περιβάλλον του με τη μορφή θερμότητας. Ο όρος επινοήθηκε από τον Μαρσελέν Μπερτελό (Marcellin Berthelot) από τις ελληνικές λέξεις ενδο- και "θερμός". Ο σκοπός της έννοιας είναι να περιγράψει μια αντίδραση που εξαρτάται από τη λήψη θερμότητας για να μπορέσει να γίνει. Το αντίθετο μιας ενδόθερμης αντίδρασης είναι η εξώθερμη διεργασία, μια διεργασία που ελευθερώνει ενέργεια με τη μορφή θερμότητας. Συνεπώς στην ενδόθερμη και την εξώθερμη διεργασία το πρόθεμα αναφέρεται στο πού πηγαίνει η θερμότητα καθώς γίνεται η αντίδραση.

Η έννοια εφαρμόζεται συχνά στις θετικές επιστήμες, παραδείγματος χάρη, στις χημικές αντιδράσεις, όπου η θερμική ενέργεια (θερμότητα) μετατρέπεται σε χημική ενέργεια δεσμών.

Η ενδόθερμη (και η εξώθερμη) ανάλυση αναφέρεται μόνο στη μεταβολή της ενθαλπίας (∆H) μιας αντίδρασης. Η πλήρης ενεργειακή ανάλυση μιας αντίδρασης είναι η ελεύθερη ενέργεια Γκίμπς (Gibbs) (∆G), που περιλαμβάνει την εντροπία (∆S) και τη θερμοκρασία, πέρα από την ενθαλπία. Μια αντίδραση μπορεί να είναι μια αυθόρμητη διεργασία σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία αν τα προϊόντα έχουν μια μικρότερη συνολική ελεύθερη ενέργεια (μια εξώεργη αντίδραση) ακόμα κι αν η ενθαλπία των προϊόντων είναι μεγαλύτερη. Η εντροπία και η ενθαλπία είναι διαφορετικοί όροι, έτσι η μεταβολή στην εντροπική ενέργεια μπορεί να υπερκαλύψει μια αντίθετη μεταβολή στην ενθαλπική ενέργεια.

Παραδείγματα

Επεξεργασία
  • Φωτοσύνθεση των αλκανίων
  • Ψύξη του πάγου
  • Εξάτμιση αλκοόλης εντριβής
  • Αντιδράσεις θερμικής αποσύνθεσης
  • Σχηματισμός ενός κατιόντος από ένα άτομο στην αέρια φάση
  • Διάλυση του χλωριούχου αμμωνίου στο νερό
  • Τα υψηλής ενέργειας νετρόνια μπορούν επίσης να παραγάγουν τρίτιο από λίθιο-7 σε μια ενδόθερμη αντίδραση, καταναλώνοντας 2,466 MeV. Αυτό ανακαλύφθηκε όταν το 1954 η πυρηνική δοκιμή στο Castle Bravo παρήγαγε μια απροσδόκητα υψηλή απόδοση.[1]

Παραπομπές

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία