Ενετικό Κτηματολόγιο της Βοστίτσας

Το Ενετικό Κτηματολόγιο της Βοστίτσας (Catastico ordinario dei Teritorio di Vostizza) είναι έγγραφο του 1700 που περιλαμβάνει πληροφορίες διοικητικού ενδιαφέροντος για τη Γαληνοτάτη Δημοκρατία που αφορούν την περιοχή του Αιγίου κατά την αποκαλούμενη Β΄ Περίοδο της Βενετοκρατίας στην Πελοπόννησο. Συγκεκριμένα αφορά μία ιδιαίτερη διαχειριστική καταγραφή θεμάτων νομικής, οικονομικής και χωροταξικής υφής που σχετίζονται με την ορθολογικότερη διοίκηση της κτήσης, ενώ συγχρόνως καθορίζει τις σχέσεις υποχρεώσεων ανάμεσα σε αυτήν και τους υποτελείς της.

Οι Ενετοί υπό την εποπτεία του Ενετού αρμοστή Φραγκίσκου Γριμάνι κατέγραψαν ολόκληρη την περιοχή και τους κατοικημένους τόπους της Βοστίτσας (η ονομασία του Αιγίου κατά την περίοδο αυτή). Το κτηματολόγιο φυλάσσεται στα αρχεία της Βενετίας και είναι σημαντική πηγή πληροφοριών για την περιοχή του Αιγίου την εποχή του 1700.

Πηγές Επεξεργασία

  • Κωνσταντίνος Ντόκος, Ιωάννα Αθανασοπούλου, Η πόλη της Βοστίτσας και ο πληθυσμός της κατά την περίοδο της Β΄ Βενετοκρατίας 1685 - 1715, εκδ. Εταιρεία Επιστήμης και Πολιτισμού Αιγειαλείας (ΕΤ.Ε.Π.Α), Αίγιο 2007. ISBN 978-960-89756-0-6.
  • Παπαγεωργίου, Γ. (1968). Ἡ ἱστορία τῆς Φτέρης Αἰγίου: Μέ ἀνέκδοτα ἔγγραφα ἀγωνιστῶν τοῦ 1821. Ἀθῆναι: [χ.ἐ.] 1968.