Ανώτερος πλανήτης

(Ανακατεύθυνση από Εξωτερικός πλανήτης)

Ανώτερος πλανήτης (superior planet) χαρακτηρίζεται εκείνος ο πλανήτης του οποίου η αποχή φθάνει και τις 180°. Οι αποστάσεις των ανώτερων πλανητών από τον Ήλιο είναι μεγαλύτερες από εκείνη της Γης, διότι όλοι τους βρίσκονται πέρα από τη γήινη τροχιά. Συνεπώς οι πλανήτες αυτοί κινούνται περί τον Ήλιο σε τροχιές μακρύτερα της γήινης τροχιάς, εξ ου και η ονομασία τους ανώτεροι πλανήτες. Η χρονική διάρκεια της περιφοράς τους αυτής είναι μεγαλύτερη των 365 γήινων ημερών.

Ανώτεροι πλανήτες είναι οι Άρης, Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδών.

  • Οι πλανήτες αυτοί κατά την διάρκεια της περί τον Ήλιο κίνησή τους παρουσιάζουν μία σύνοδο και μία αντίθεση.