Ο όρος σύνοδος στην αστρονομία χαρακτηρίζει το φαινόμενο κατά το οποίο σώματα (συνήθως δυο με τρία) του Ηλιακού Συστήματος, για παράδειγμα πλανήτες ή δορυφόροι (π.χ. σύνοδος Σελήνης) ή ο Ήλιος, παρουσιάζουν το ίδιο ουράνιο μήκος ως προς τη Γη, δηλαδή για τον γήινο παρατηρητή.

Σύνοδος της Σελήνης, της Αφροδίτης και του Δία.

Συγκεκριμένα, σύνοδος πλανήτη λέγεται η θέση εκείνη της περιφοράς του πλανήτη γύρω από τον Ήλιο όπου η αποχή του λαμβάνει τιμή . Στην περίπτωση αυτή, η Γη, ο πλανήτης και ο Ήλιος βρίσκονται στην ίδια ευθεία. Για το λόγο αυτό η σύνοδος ονομάζεται και ευθυγράμμιση.

Το χρονικό διάστημα μεταξύ δυο διαδοχικών συνόδων ονομάζεται συνοδικός μήνας.

Δείτε επίσης Επεξεργασία