Ως ουράνια φαινόμενα ονομάζονται όλα εκείνα τα φαινόμενα (μεταβολές) που παρατηρούνται στον ουρανό και βεβαίως στα ουράνια σώματα. Εξ αυτών τα περισσότερα οφείλονται τόσο στις κινήσεις όσο και στις ιδιότητες των ουρανίων σωμάτων. Υπάρχουν όμως και φαινόμενα που ναι μεν καλούνται «ουράνια» χωρίς όμως αυτά να σχετίζονται με τα ουράνια σώματα. Αυτά τα δεύτερα οφείλονται κυρίως στη γήινη ατμόσφαιρα.
Τα κυριότερα εκ των ουρανίων φαινομένων είναι:

 1. Το φαινόμενο του Ουράνιου θόλου ή Ουρανού, δηλαδή το σχήμα του και τα χρώματά του.
 2. Το φαινόμενο της «στίλβης» των αστέρων και την μετά αυτής παρατηρούμενης «αστροφεγγιάς».
 3. Το φαινόμενο της αυξομείωσης του χρόνου της ημέρας.
 4. Το φαινόμενο των ημερονυκτίων και της συνεχείας αυτών.
 5. Το φαινόμενο της διαδοχής των εποχών.
 6. Τα επονομαζόμενα φαινόμενα «Λυκαυγές» και «Λυκόφως».
 7. Τα επονομαζόμενα φαινόμενα «Βόρειο και Νότιο Πολικό Σέλας».
 8. Το φαινόμενο της Άλω.
 9. Το φαινόμενο της Ίριδας.
 10. Το φαινόμενο του Ουράνιου τόξου.
 11. Το φαινόμενο της μεγέθυνσης των ουρανίων σωμάτων στον ορίζοντα.
 12. Τα φαινόμενα των αποκλίσεων ανέμων και ρευμάτων
 13. Το βαρομετρικό φαινόμενο.
 14. Το φαινόμενο των μαγνητικών καταιγίδων κ.ά..

Ως καθαυτά όμως ουράνια φαινόμενα θεωρούνται:
Το φαινόμενο της «έκλειψης» του Ηλίου και των ουρανίων σωμάτων όπως και όλα εκείνα που προέρχονται από τις κινήσεις αυτών π.χ. φαινόμενο συζυγίας, αντιθέσεων, τετραγωνισμών, φάσεων Σελήνης και των Πλανητών.

Επίσης στα «ουράνια φαινόμενα» συγκαταλέγονται και άλλα φαινόμενα όπως το Ζωδιακό φως, το Ανθηλιακό φως, οι διάττοντες, οι βολίδες, οι ουρανόλιθοι ή αερόλιθοι στη μερική ή ολική διαπύρωσή και καύση τους που τα αποτελούν σωματίδια ή και μεγαλύτερων διαστάσεων σώματα που συναντά η Γη κατά τη μεταβατική της κίνηση περί τον Ήλιο.

Τέλος σημειώνεται ότι και η ατμόσφαιρα της Γης διακρίνεται σε επιμέρους στρώματα εκ των διαφορετικών φαινομένων που συμβαίνουν καθ΄ ύψος σ΄ αυτή.