Το επί πέντε γραμμών ήταν επιτραπέζιο παιχνίδι στρατηγικής που έπαιζαν οι αρχαίοι Έλληνες.

Παίζεται με δύο παίκτες, ένα ταμπλό, και από πέντε πούλια ο καθένας. Τα πούλια λέγονταν «πεσσοί» ή «ψήφοι». Οι Ρωμαίοι τα έλεγαν «calculi». Επάνω στο ταμπλό ήταν χαραγμένες πέντε γραμμές, κάθετες προς τους παίκτες, επάνω στις οποίες τοποθετούνταν τα πούλια. Εκτός από τις πέντε γραμμές ήταν χαραγμένη και μια έκτη, η λεγόμενη «ιερά γραμμή», η οποία χώριζε τις υπόλοιπες στην μέση, και επάνω στην οποία βρίσκονταν ένα πούλι, για την περίπτωση έσχατης ανάγκης. Εξαιτίας της ιεράς γραμμής υπήρχε και παροιμία, η «κίνει τον αφ' ιεράς».

ΠηγέςΕπεξεργασία