Η Επαρχία Αιγίνης ήταν επαρχία του Νομού Αττικής. Περιλάμβανε τα νησιά Αίγινα, Αγκίστρι και τις γύρω νησίδες. Έδρα της επαρχίας ήταν η πόλη της Αίγινας.

Η επαρχία Αίγινας

Διοικητικές μεταβολές Επεξεργασία

Δημιουργήθηκε αρχικά με την διοικητική διαίρεση του 1833 ως μία από τις αρχικά πέντε επαρχίες του Νομού Αττικής και Βοιωτίας[1]. Στη συνέχεια καταργήθηκε με τη διοικητική διαίρεση του 1836 η οποία κατήργησε προσωρινά το νομαρχιακό σύστημα. Επανασυστάθηκε το 1848. Κατά την περίοδο 1960–1980 αποτέλεσε επαρχία του Νομού Πειραιώς, μετά την κατάργηση του οποίου επανεντάχθηκε στον Νομό Αττικής. Η Επαρχία Αιγίνης καταργήθηκε το 1997 με το σχέδιο Καποδίστριας.

Παραπομπές Επεξεργασία