Νομός Αττικής και Βοιωτίας

Ο Νομός Αττικοβοιωτίας ήταν νομός της Ελλάδας.

Ο νομός Αττικοβοιωτίας καθιερώθηκε για πρώτη φορά το 1833, καταργήθηκε το 1836 και χωρίστηκε στους νομούς Αττικής και Βοιωτίας προτού ανασυσταθεί το 1845. Ο νομός χωρίστηκε πάλι σε ξεχωριστούς νομούς Αττικής και Βοιωτίας το 1899, αλλά επανενώθηκαν το 1909. Ο νομός έπαψε να υπάρχει το 1943, όταν χωρίστηκε και πάλι σε Αττική και Βοιωτία (ΦΕΚ 223Α/26-7-1943). Με την Διοικητική Διαίρεση του 1909 ο νομός Αττικής και Βοιωτίας περιελάμβανε τις εξής επαρχίες: Επαρχία Αττικής, Επαρχία Αίγινας, Επαρχία Μεγαρίδας, Επαρχία Λιβαδειάς, και Επαρχία Θηβών. Πρωτεύουσα του Νομού ήταν η Αθήνα.