Οι Επειοί, από το έπειμι= πλησιάζω, ακολουθώ, ήταν αρχαιοελληνικό φύλλο που κατοικούσε βορείως της Ήλιδας και μνημονεύονται από τον Όμηρο[1] ως επώνυμοι του γιου του Ενδυμίωνα. Κατά την παράδοση ήλθαν από την Θεσσαλία. Όπως αφηγείται ο Έφορος,[2] έξι γενεές πριν τα Τρωικά είχαν μεταβεί στην Αιτωλία, ενίκησαν τους Κουρήτες και αναμίχθηκαν μαζί τους. Ανήκαν δε όπως και οι Αιτωλοί στη φυλή των Λελέγων.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία