Οι Επειοί ήταν αρχαιοελληνικό φύλλο που κατοικούσε βορείως της Ήλιδας στην Πελοπόννησο και μνημονεύονται από τον Όμηρο[1] ως επώνυμοι του γιου του Ενδυμίωνα.

Κατά την παράδοση ήλθαν από την Θεσσαλία. Όπως αφηγείται ο Έφορος,[2] έξι γενεές πριν τα Τρωικά είχαν μεταβεί στην Αιτωλία, ενίκησαν τους Κουρήτες και αναμίχθηκαν μαζί τους. Ανήκαν δε όπως και οι Αιτωλοί στη φυλή των Λελέγων.

Η ονομασία τους προέρχεται από την λέξη «έπειμι», δηλαδή «πλησιάζω, ακολουθώ».

Παραπομπές

Επεξεργασία