Ο όρος έρευνα στις καθημερινές εκφράσεις συνδέεται με πολλά αντικείμενα εφαρμογής. Περισσότερο ωστόσο φέρεται με μια εξειδικευμένη σημασία τη συστηματική, αντικειμενική και εξακριβωμένη αναζήτηση πληροφοριών προς επίλυση κάποιου προβλήματος. Μεταξύ τους οι διάφορες έρευνες διαφέρουν ως προς τις προθέσεις, τα μέσα αλλά και στο βαθμό σεβασμού των επιστημονικών αρχών εκ μέρους των διαφόρων ερευνητών.

Όλιν Λέβι Γουόρνερ (Olin Levi Warner), Η Έρευνα. Η γυναικεία μορφή εικονίζεται να κρατάει τη δάδα της Γνώσης.
Όλιν Λέβι Γουόρνερ (Olin Levi Warner), Η Έρευνα. Η γυναικεία μορφή εικονίζεται να κρατάει τη δάδα της Γνώσης. Το έργο ολοκληρώθηκε μετά τον θάνατο του Γουόρνερ από τον Χέρμπερτ Άνταμς (Herbert Adams). Ανάγλυφο σε μία από τις μπρούντζινες πόρτες στην κεντρική είσοδο της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, κτίριο Τόμας Τζέφερσον, Ουάσινγκτον, Περιφέρεια της Κολούμπια (D.C.).[1][2]

Σε γενικές γραμμές η έρευνα αποτελεί πρωταρχικής σημασίας διαδικασία για την ανάδειξη, συγκρότηση και προαγωγή των επιστημών, όπου μέσω αυτών επιχειρείται ευρύτερα η βελτίωση των συνθηκών της ζωής των ανθρώπων. Πολλοί είναι εκείνοι που περιορίζουν την έννοια μόνο στην επιστημονική έρευνα που αναπτύσσεται κατά κλάδο επιστημονικών πεδίων, όπου βασίζεται σε πειραματική μέθοδο, ή την επαλήθευση υποθέσεων αν και σε πολλές των περιπτώσεων η επιστήμη ερευνά "στα τυφλά" όπου οι όποιες επιβεβαιώσεις έπονται στη συνέχεια.

Είδη ερευνών

Επεξεργασία

Βασική διάκριση των διαφόρων ερευνών λαμβάνοντας υπόψη α) τον τρόπο της διαδικασίας τους είναι οι "μη πειραματικές" και οι "πειραματικές έρευνες, β) ανάλογα του αριθμού των ερευνητών σε ατομικές και ομαδικές έρευνες", και γ) ανάλογα του σκοπού σε "γενικές", ή "θεωρητικές" και σε "εφαρμοσμένες έρευνες".
Γενικά οι μη πειραματικές είναι οι επιτόπιες έρευνες που περιορίζονται σε κάποια περιγραφή καταστάσεων παρά σε σχέσεις με αιτιώδη συνάφεια. Αυτές εκτείνονται κυρίως σε πληθυσμιακά δείγματα, απ΄ όπου οι ερευνητές εξάγουν διάφορα συμπεράσματα "κατανόησης" ή "ερμηνείας" των προς έρευνα "φαινομένων". Σ΄ αυτού του είδους ερευνών συγκαταλέγονται εκτός του μεγάλου πλήθους δημοσκοπήσεων, των λεγομένων γκάλοπ, η ιστορική έρευνα καθώς και η περιγραφική έρευνα.
Οι πειραματικές έρευνες συμπεριφοράς ασκούνται σε περιορισμένα πληθυσμιακά δείγματα όπου προϋποθέτουν μακρά εξέταση φαινομένων προκειμένου να εξαχθεί μια θεμελιωμένη "ερμηνεία".

Επιστημονική έρευνα

Επεξεργασία

Η επιστημονική έρευνα χωρίζεται σε βασική και εφαρμοσμένη. Βασική έρευνα γίνεται κυρίως από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα ενώ εφαρμοσμένη γίνεται και από επιχειρήσεις.

Μέθοδοι έρευνας

Επεξεργασία

Γενικά η έρευνα βασίζεται στις ίδιες μεθόδους που ακολουθούν τόσο οι Επιστήμες συμπεριφοράς όσο και οι Φυσικές επιστήμες και οι οποίες είναι:

 1. Η Παρατήρηση,
 2. Η Πειραματική μέθοδος,
 3. Η Στατιστική μέθοδος (γενικά) και είδη αυτής,
 4. Η Μαθηματική μέθοδος (γενικά) και είδη αυτής,
 5. Η Συγκριτική μέθοδος (γενικά),
 6. Η Γενετική μέθοδος,
 7. Η Κοινωνιομετρία,
 8. Η Κλινική μέθοδος, (σε ερευνητικούς σκοπούς) κ.ά.

Όλες οι παραπάνω συνεπικουρούνται με διάφορες συναφείς τεχνικές (ερωτηματολόγια, τεστ, κ.λπ.) καθώς και όργανα μέτρησης (π.χ. κλίμακες εκτίμησης, δείκτες διαθέσεων, τεχνικές Q, αναλύσεις, συνεντεύξεις, κ.ά.). Γενικά στο σύνολό τους αυτές οι μέθοδοι πραγματοποιούνται σε τρία κοινά βασικά στάδια στρατηγικής - τακτικής:

 1. Το στάδιο της προπαρασκευής.
 2. Το στάδιο της εφαρμογής και
 3. Το τελικό στάδιο της λεγόμενης σύνταξης της τελικής αναφοράς.

Παραπομπές

Επεξεργασία
 • UNESCO "Λεξικό Κοινωνικών Όρων" (Ελληνική Έκδοση) 3 τόμοι, Εκδ. Ελληνική Παιδεία Αθήναι 1972, τομ.2ος, σελ.85.
 • Θρασ. Μπέλλας "Η Έρευνα στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς" - Αθήνα 1977. τομ.1ος, σελ.17-18.