Επιστημονική έρευνα

επιστημονική έρευνα που καταλήγει σε δημοσίευση

Η επιστημονική έρευνα αποτελεί ένα από τα κυριότερα εργαλεία ανάπτυξης και προόδου μιας επικοινωνίας .

ΔιάκρισηΕπεξεργασία

Η έρευνα χωρίζεται σε βασική και εφαρμοσμένη. Βασική έρευνα γίνεται κυρίως από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα ενώ εφαρμοσμένη γίνεται και από επιχειρήσεις.

Βασική ΈρευναΕπεξεργασία

Η βασική έρευνα γίνεται για την προώθηση της ανθρώπινης γνώσης χωρίς προσδοκίες για άμεσα απτά οφέλη. Παρ' όλα αυτά τα αποτελέσματα της βασικής έρευνας είναι το θεμέλιο για την εφαρμοσμένη και πολλά ερευνητικά έργα που στην αρχή φαινόντουσαν άνευ πρακτικής σημασίας κατέληξαν σε πραγματικές τεχνολογικές επαναστάσεις (όπως το λέιζερ π.χ.).

Εφαρμοσμένη ΈρευναΕπεξεργασία

Έχει σαν προορισμό την επίλυση πρακτικών προβλημάτων του σύγχρονου κόσμου και όχι την παραγωγή επιστημονικής γνώσης αυτής καθαυτής. Χρησιμοποιεί ως βάση την βασική.

Π.χ.: Βασική --> Ακτίνες  Χ
    Εφαρμοσμένη --> Αξονικός τομογράφος

Έρευνα στην Ελλάδα-Στατιστικά στοιχείαΕπεξεργασία

Το ψηλό επίπεδο έρευνας σε μια χώρα συσχετίζεται στατιστικά με το υψηλό εισόδημα. Στην Ελλάδα οι δαπάνες στην επιστημονική έρευνα είναι πενιχρές, βρισκόμαστε στην 23η θέση από τις 25 ενώ στις πρώτες θέσεις είναι η Γερμανία, Σουηδία, Φινλανδία και Δανία. Στην Ελλάδα οι δαπάνες για την έρευνα και τεχνολογία αντιστοιχούν μόλις στο 0,6% του ΑΕΠ την στιγμή που οι δαπάνες της ΕΕ στην έρευνα και ανάπτυξη ανήλθαν στο 1,98 % του ΑΕΠ το 2001. Στις ΗΠΑ οι δαπάνες για την Επιστημονική έρευνα βρίσκονται στο 2.6% με στόχο την περαιτέρω αύξηση τους σύμφωνα με δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Τζόρτζ Μπούς το 2005

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία