Επιστολικό μυθιστόρημα

Επιστολικό ή επιστολογραφικό μυθιστόρημα αποτελεί η πλασματική, συνήθως επιστολή, η αλληλογραφία (συχνά ερωτική). Διακρίνεται σε μονολογικό (ή μονοφωνικό) και πολυλογικό (ή πολυφωνικό). Είναι υποείδος της αισθηματικής πεζογραφίας και ανθίζει στην Ευρώπη τον 16ο-18ο αιώνα. Παράδειγμα ελληνικού επιστολικού μυθιστορήματος αποτελεί ο Λέανδρος (1834) του Παναγιώτη Σούτσου.