Επιτροπή Εθνικής Παιδείας

Η Επιτροπή της Εθνικής Παιδείας (αγγλικά: Commission of National Education, πολωνικά: Komisja Edukacji Narodowej, λιθουανικά: Edukacinė komisija, λευκορωσικά: Адукацыйная камісія) ήταν η κεντρική εκπαιδευτική αρχή κατά την Πολωνική-Λιθουανική Κοινοπολιτεία, που δημιουργήθηκε από τη βουλή Σέυμ και τον βασιλιά Στάνισουαφ Αύγουστο Πονιατόφσκι στις 14 Οκτωβρίου 1773. Λόγω της μεγάλης εξουσίας και αυτονομίας που είχε, θεωρείται το πρώτο Υπουργείο Παιδείας στην ευρωπαϊκή ιστορία και ένα σημαντικό κατόρθωμα του πολωνικού διαφωτισμού.

Bishop of Vilnius, ο Ignacy Massalski, ο πρώτος πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Παιδείας, απομακρύνθηκε από αυτή τη θέση το 1776 λόγω της κακής διαχείρισης της χρηματοδότησης των σχολείων στη Λιθουανία, αργότερα έγινε ένα από τα ηγετικά μέλη της Targowica Confederation
Ο Hugo Kołłątaj μεταρρύθμισε το Cracow Academy την περίοδο 1777–1780
Ο Ignacy Potocki – πρόεδρος της Επιτροπής Σχολικών Βιβλίων
Ο Ρώσος πρέσβης Otto Magnus von Stackelberg πείστηκε να αποδεχτεί (στο όνομα της αυτοκράτειρας Αικατερίνης II) τον νόμο που εγκαθίδρυε την Επιτροπή Εθνικής Παιδείας

Μέλη Επεξεργασία

Τα μέλη της Επιτροπής Εθνικής Παιδείας ήταν :[1]

Μέλος Άλλες θέσεις Περίοδος μέλους Σημειώσεις
Ignacy Massalski επίσκοπος στο Βίλνιους 1773–1792 πρόεδρος μέχρι το 1786
Michał Poniatowski επίσκοπος στο Πλοκ, αρχιεπίσκοπος της Πολωνίας (από το 1784) 1773–1792 πρόεδρος από το 1786
August Sułkowski Voivoda of Gniezno, Voivoda of Kalis, Voivoda of Poznań 1773–1786
Joachim Chreptowicz Deputy Chancellor of Lithuania, υπουργός εξωτερικών (από το 1791) 1773–1786
Ignacy Potocki Grand Clerk of Lithuania, Grand Marshal of Lithuania, PLC minister of police (από το 1791) 1773–1791
Adam Kazimierz Czartoryski General Starosta of Podolia, Commander of Cadet Corps 1773–1792
Andrzej Zamoyski former Great Chancellor of the Crown 1773–1783
Antoni Poniński Starosta of Kopanica 1773–1777
Andrzej Mokronowski general inspector, Voivoda of Mazovia (από το 1781) 1776–1784
Jacek Małachowski Referendary of the Crown, Deputy Chancellor the Crown 1776–1783
Franciszek Bieliński Starosta of Czersk 1776–1783
Stanisław Poniatowski Grand Treasurer of Lithuania (1784–1790) 1776–1792
Michał Mniszech Secretary of Lithuania (from 1778), Grand Marshal of the Crown (από το 1783) 1777–1783 αντικατέστησε τον A. Poniński
Szczęsny Potocki Voivoda of Ruthenia, General of Artillery of the Crown 1783–1792 αντικατέστησε τον J. Małachowski
Maciej Garnysz Bishop of Chelmno, Deputy Chancellor the Crown 1783–1790 αντικατέστησε τον F. Bieliński
Antoni Małachowski Grand Clerk of the Crown, Voivoda of Mazovia 1783–1792 αντικατέστησε τον A. Zamoyski
Michał Radziwiłł Castellan of Vilnius, Voivoda of Vilnius 1783–1792 αντικατέστησε τον M. Mniszech
Ignacy Przebendowski Starosta of Soleck 1785–1791 αντικατέστησε τον A. Mokronowski
Feliks Oraczewski 1786–1792
Kacper Cieciszowski [pl] Bishop of Kiev 1791–1792 αντικατέστησε τον M. Garnysz
Antoni Lanckoroński 1791–1792 αντικατέστησε τους J. Chreptowicz, I. Potocki και I. Pžebendovskį
Julian Ursyn Niemcewicz 1791–1792 αντικατέστησε τους J. Chreptavičių, I. Potockį και I. Pžebendovskį
Ludwik Gutakowski 1791–1792 αντικατέστησε τους J. Chreptavičių, I. Potockį και I. Przebendowski

Περαιτέρω μελέτη Επεξεργασία

  • Gorecki, Danuta M. "The Commission of National Education and Civic Revival through Books in Eighteenth-Century Poland." Journal of Library History 15.2 (1980): 138-166.

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Waldemar Firlej, Danuta Krześniak-Firlej, "Komisja Edukacji Narodowej (1773–1794) – w 240. rocznicę utworzenia KEN" // "Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne", 2014, issue 24, p. 39-65 [1]

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία