Απεικόνιση συμπόσιου σε ένα Ψυκτήρα, 6ος αιώνας π.Χ.

Με την γενική ονομασία εργαστήριο του Λεάγρου φέρεται ομάδα αρχαίων Αττικών αγγειογράφων της μελανόμορφης τέχης.

Είναι οι χρονικά τελευταίοι αξιόλογοι αγγειογράφοι του μελανόμορφου ρυθμού. Διέπρεψαν στις δύο τελευταίες δεκαετίες του 6ου αιώνα π.Χ.