Εταιρειάρχης

στρατιωτικό αξίωμα στη Βυζαντινή αυτοκρατορία

Ο Εταιρειάρχης, ή Μέγας Εταιρειάρχης ήταν αξίωμα στο Βυζάντιο. Ήταν αρχηγός του τμήματος της βασιλικής φρουράς, της καλούμενης εταιρείας. Μέγας εταιρειάρχης υπήρξε ο Ρωμανός Α΄Λεκαπηνός.

Πηγές Επεξεργασία